International Journal of Basic and Clinical Studies

Editorial Board

 Sample image

 

 

International Journal of Basic and Clinical Studies Editorial Board

 

  

Editor-in-Chief

Prof.Dr.M.Yusuf Celik

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Manager Editor

Prof.Dr.Fatma Celik

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Advisory Editors

Prof.Dr. Yasar Bilgin

Giessen - Germany

Prof.Dr. H.U.Klör

Giessen - Germany

Prof.Dr. Ali Erdogan

Giessen - Germany

Prof.Dr.Med.Dr. H.C.Reinhard G.Bretzel

Giessen - Germany

Prof.Dr.Hamparsum Bozdogan

Tennessee - USA

Prof.Dr.Micheal J.Greenacre

Barcelona - Spain

Prof. Dr. A.H. Zwinderman

Amsterdam ? The Netherlands

Dr.Med.Univ.Ahmet Hamidi

Vienna - Austria

Dr.Sumeet Kaur

New Delhi - India

 

 

 Editorial Office:Prof.Dr.M.Yusuf Celik, Biruni University, Medical Faculty, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Onuncu yıl caddesi, No:45 Protokol yolu, Topkapı İstanbul / Turkey,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The contents of a paper published in this online Journal are the sole responsibility of the author or authors, and its publication does not imply the concurrence of the Editors or the Publisher.

İstatistikler Yardım Veri Analizi

Araştırma kadromuz aşağıda belirtilen konularda hizmet vermektedir:

  1. Veri girişi, veri analizi
  2. Yüksek Lisans, Doktora ve diğer tezlerin değerlendirilmesi
  3. Orijinal makale hazırlama, SCI dergiler için yayın hazırlama
  4. İstatistik, Biyoistatistik eğitim
  5. SPSS uygulamaları eğitimi  

Yöntemler: Araştırma yöntemleri, parametric and non-parametric yöntemler: t-test, ANOVA, repeated-measures ANOVA, ANCOVA, exploratory and factor analizi , simple and multiple linear regression, logistic regression, MANOVA, ROC analizi, survival analiz, cluster analizi, path analizi, meta analizi  

İletişim:
myusufcelik This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+90 5325906032

Nasıl? Biyoistatistik Bilimsel Araştırma

SUNUŞ

 

Günümüzde birçok yayın ne yazık ki branşı olmayan ikinci el öğreticiler tarafından yazılmaktadır. Bu durum, bilinmeyeni bilir hale getirmek, basite indirgemek ve okuyucuya sunmaktan çok uzaktır. Bu tür kişilerin yazdıkları yayınlar, bilinmeyeni daha karmaşık bir duruma getirmekte ve öğrenmek isteyenleri caydırmaktadır.

?Dünyanın merak ettiklerini araştırmak istiyorum: Nasıl?? kitabı tüm bilim dalları lisans veya lisans üstü düzeyde okuyan öğrenciler ve araştırıcılar için çok faydalı olacağı kanısındayım. Kitabın anlaşılır olması, yöntemleri öğretici, doğru ve yerinde kullanımlarını sağlayacı ve sonuçların yorumlayıcı olmasına özen gösterdim.

Kitaba başlamadan önce, Biyoistatistik dersi alan öğrencilerin dersi anlamadığından, zevk alamadıklarından ve ellerindeki kaynakların terminolojiyi iyi açıklamadığından yakındıklarını sık sık gözlemledim. Kliniklerde, temel tıp bölümünde veya sağlık alanında araştırma yapan araştırıcıların da benzer durumda olmalarını görmek, beni böyle bir kitabın yazılmasına özendirdi.

Biyoistatistik teminolojisinin anlaşılmadığı için, yöntemlerin anlaşılmadığı düşüncesindeyim. Anlamak zihinde birleştirmektir. Biyoistatistiği öğretmenin tek yolu yabancı dil öğretir gibi davranmak gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kitapta terimlerin açıklanmasına önem verdim.  

Dilimizde istatistik kelimesinin basit anlamda kullanılıyor olması, dersi alan öğrencilerin bu konuda hazırlıklı olmadığını gösterir. Latince ?State? ?devlet? kelimesinden neden türetildiğini incelemek, tarihsel gelişimini mutlaka öğrenmek gerekir. Bu durumda gelişmiş ülkelerin gizemi açığa çıkar!

İstatistik bilim dalı, 18. yy dan önce doğdu. Devletin, bilim adamlarına daha doğru karar vermek için yöntemler geliştirilmesi gerektiğini istemesi, tüm bilimsel gelişmeler için bir başlangıç noktası olduğunu söylemek bir abartı olmaz. İstatistik yöntemler için ilk kez Council of State, ?Devlet Konseyi?, devletin danışma konseyi denmesi, çok anlamlıdır. Daha sonra Art of State ?Devlet Sanatı? denilmiştir.    

Araştırıcı, karar vermede başarılı olması için istatistik yöntemleri öğrenmek zorundadır. Bu bir zorunluluktur. Doğru karar verme bir yetenek değildir. Öğrenilir bir davranıştır. Bu durum için ülkemiz çok geç kalmıştır.

İstatistik bilim dalı olmakla birilikte, bir sanat olduğu bilinmektedir. Sanat olması, araştırıcının araştırma yaparken göstermesi gereken titiz davranışın, bir sanatçının eserini ortaya koyarken göstermekte olduğu titiz davranışla olan benzerliğidir. Bu anlayış araştırıcının aynı zamanda bir sanatçı gibi davranması gerektiğini açıklar.

Sunulan kitap, klasik bir ders kitabından çok, her yanıyla öğretici ve değişik seçenekler içermektedir. İyi bir araştırma yapmanın ve sonuçlandırmanın en önemli ilkelerinden biri de, yansız ve hatasız olunmasıdır. Yansızlığı sağlamanın ve yapılacak olan hatayı minimum düzeye indirgemenin, bir eğitim işi olduğuna ve yayınlarla öğretilmesi gerektiğine inanmaktayım.

Yayınlanan kitapta okuyucuların, istatistiğin teorisi veya belirli bir matematik bilgisinin olmadığı varsayılmıştır.

 

                                                                Prof.Dr.M.Yusuf ÇELİK

Statistics Help Data Analysis

Research staff serves on the following matters:

  1. Data entry and analysis
  2. Dissertations, theses
  3. Preparation original papers to publish for SCI journals
  4. Course for Statistics, Biostatistics 
  5. Course for SPSS applications

Scope: Research methods, parametric and non-parametric tests which are: t-tests, ANOVA, repeated-measures ANOVA, ANCOVA, exploratory and factor analyses, simle and multiple linear regression, logistic regression, MANOVA, ROC analyses, survival analysis, cluster analyses, path analyses, meta analyses  

Contact us:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+90 5325906032